Sven-Arne Ahlberg hälsar Lidköpings idrottshistoriska 
välkommen till Örebro