På Biografen Roxy avhölls Ölis föredrag av Johan Tornberg