Sven-Arne Ahlberg hälsar välkommen till 2015 års första Caféträff