Sven-Arne avtackar Johan med boken Eyravallen ligger i Örebro