Kjell Helgstedt från Indianernas marknadsgrupp förläste om historiken inom Indianerna