ÖLIS hedersordförande Rolf Hallgren läste en fin berättelse 
om vår nyss avlidne vän Olle Sääw