Landshövding Maria Larsson berättade att hon trivs i Örebro