Landshövding Maria Larsson var bra påläst om
idrotten i Örebro Län