Laxåprofilers egen utställningsskärm. Monica Holler cykel, Ove König skridsko,
Jacob Rinne fotboll, Anders Andersson superbike och Thomas Björk fotboll