Dixie Eriksson har flyttat till Trosa. Avtackas efter många års bra arbete i Ölis
av Ordf. Kjell Suneson och Sven-Arne Ahlberg