Esso Engvall presenterade kumlaidrotten på ett trevligt och
ett bra sätt, med interjuver av kända idrottsutövare i Kumla