Sven-Arne Ahlberg lämnar information om höstens aktiviteter hos ÖLIS