Dagens föreläsare Lasse Hellstrandh från KFUM samt medlem i ÖLIS