Ove Hoffner, systerson till Dagmar Lange, berättar om hennes egen gränd i Nora.
Intresserade åhörare Göte Markgren och Ankie Olsson