Barbro Engberg.
Framgångsrik i tennis, skidåkning och handboll