Charlie Pettersson. Framgångsrikt i tennis och handboll,
även i båtsport på 60-talet i såväl SM, NM och EM-tävlingar