Damgruppen som arrangerade träffen
Charlotta Stenhem, Kerstin Pedro och Laila Sunesson