Kersti Johansson och Laila Sunesson. Två glada vinnare.