Samling innan föreläsning: Annica Lundström, Ulrika Riseby och Charlotta Nordenberg