Avtackning av Charlotta Nordenberg, Ulrika Riseby och Annica Lundström efter väl genomförd föreläsning.
Här tillsammans med moderator  Charlotta Stenhem