Luciatåget lämnar kyrksalen värdigt och snyggt efter väl genomfört framträdande