Aktivitetsutskottets ordförande Sven-Arne Ahlberg hälsar välkommen samt berättar om höstens program