Göran Gunnarsson intervjuade Elin Magnusson. Många bra och 
intressanta frågor från Göran som Elin svarade trevligt och bra på