Elin skötte även lottdragningen av 'halva potten' assisterad av Sven-Arne Ahlberg och Kjell Wahman