Börje Larsson, Christer Hultgren och Erik Bååk, handboll