Ölis ordförande Kjell Sunesson kallade sitt anförande för 
förmatch innan huvudattraktionen Tord Grip och berättade
om Ölis tankar kring frågesporttävling på länsradion