Med från Frälsningsarmén inlånat dragspel underhöll 
Tord Grip Ölis medlemmar. Uppskattat och applåderat