Ankomst i buss med ÖlIS medlemmar till Järnvägsknuten Hallsberg och Bergööska huset