Ordföranden i modelljärnvägsföreningen Anders Nilsson