Invigning av Wall of Fame-utställningen i Alléhallen.
Hallsbergs kommunalråd Magnus Andersson och ÖLIS ordförande Kjell Sunesson