Från vänster: Runa Adolfsson damfotboll, Ingrid Andersell damfotboll, bowling, spelare i basket
och UK kapten samt Ronald Säll