Lars-Åke Sterner vid fönstret tittar rakt in i kameran, hustru Siv sitter bredvid, delvis skymd