Ölis medlemmar i samspråk vid kaffebordet.   Foto Sten Berglund