Dagens föreläsare Axel Kjäll samlade många intresserade.   Foto Sten Berglund