Ölis ordförande Kjell Sunesson
avtackar Axel Kjäll.   Foto Claes Pedro