Från höger: Håkan "Lillis" Olsson, Charlotte Stenhem, Annica Lundström, landshövding Maria Larsson, Jens Schollin