ÖLIS ordförande Kjell Sunesson och landshövding Maria Larsson