Reignar Johansson, vice ordförande i ÖLIS, hälsar välkommen till
Wall of Fame-utställningen samt Hälleforsprofilernas egen utställnigsskärm