Marie-Louise Forsberg, ÖLIF:s och SISU:s
distriktsordförande, samt Anna-Lena Järnberg
inviger Wall of Fameutställningen i Hällefors