Thomas Eklund, initiativtagare till föreningen, visar och berättar 
om organisationen inom Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap