Mats Olsson och Laila Palm, ledare och styrelsepersoner inom gymnastiken,
intervjuas av Thomas Eklund