Ölis ordförande Jens Schollin i samspråk med idrottskamrater