Från vänster: Ishockeyvännerna Kjell Sunesson, Claes Pedro, Roine Persson,
Rolf Eriksson, Staffan Tholson och Rolf Hallgren