Börje Johansson och Ölis Kjell Wahman förrättar dragning på halvpotten