Håkan "Lillis" Olsson hälsar de 100 besökarna välkomna till 
eftermiddagens trolleristund med MR POLO och Luciatablå
med välsjungande elever från Karl Johans Skola