Välsjungande ungdomar framförde vackra sånger i Luciatid