Aktivitetsutskottets ordförande Sven-Arne Ahlberg 
hälsar välkommen och berättar om vårens begivenheter