Nästan en timma innan föredraget med Christer Blohm var 
caféet välfyllt med idrottsvänner inom Ölis