Publiken i väntan på att lyssna till Christer Blohm