Ebbe Karlsson, ny funktionär i Ölis aktivitetsutskott